Flyktningearbeid

Arbeid i flyktningeleire i Uganda

Etter at borgerkrigen i Sør-Sudan ble intensivert i juli 2016 ble det skapt en enorm flyktningebølge til nabolandet Uganda. Mange av våre kristne sitter fremdeles plassert i flyktningeleire her, blant annet i Bidi Bidi refugee camp som er verdens nest største med nesten 300 000 flyktninger. En av våre evangelister som måtte flykte har startet to menigheter inne i leiren. Andre driver husmenigheter og skole for barn. 

Noen av flyktningene som samles til gudstjeneste i flyktningeleirene. Til tross for alle utfordringer klarer de å vise glede

Flyktningene lever under kummerlige forhold, men har en imponerende stå-på vilje i en livssituasjon som vi neppe kan forestille oss. Vi har bidratt med støtte til oppstart av enkel næringsvirksomhet (for eksempel symaskiner) for noen av flyktningene slik at de kan forsøke å skaffe seg et lite levebrød for seg og sin familie. Vi har bygget to hangarer som brukes til skoleundervisning og gudstjenester.

I april 2019 ble det ferdigstilt to hangarer i flyktningeleiren Bidi Bidi. Disse blir flittig brukt som kirkebygg og skole for ungene. De var sårt etterlengta siden flyktningene lenge slet med å ha møtene og skoletimene sine under åpen himmel. Under følger et intervju med en av lærerne og bilde av en av klassene som fremdeles har møter under åpen himmel

E-post:

Pastor: post@zionbryne.no

Økonomi og administrasjon: kontoret@zionbryne.no


Tlf:

Pastor 41293327 Barne-/Familieleder 46836888 

Konto: 3325.25.02381

Besøksadresse:

Meierigata 24, 4340 Bryne

Postadresse:

PB 118, 4349 Bryne

Organisasjonsnummer:

971344016