TENTRO

TENTRO-UNDERVISNING 2020-2021

Høstsemesteret 2020 starter Zion opp TENTRO-undervisning. TENTRO er Pinsevennenes konfirmantundervisning. Pastor Jon Erling Henriksen og barne- og familieleder vil lede klassen. Det vil være undervisning hver 14.dag.


Overhøringen (avslutningsfesten) er på grunn av koronarestriksjoner utsatt til 19. september 2021. Oppstart blir torsdag 10.september 2020 kl 18:00. 

 


Du kan lese mer om TENTRO her

E-post:

Pastor: post@zionbryne.no

Økonomi og administrasjon: kontoret@zionbryne.no


Tlf:

Pastor 41293327 Barne-/Familieleder 46836888 

Konto: 3325.25.02381

Besøksadresse:

Meierigata 24, 4340 Bryne

Postadresse:

PB 118, 4349 Bryne

Organisasjonsnummer:

971344016