Hjem

"Men elsk deres fiender! Gjør vel og lån bort uten å vente noe igjen! Da skal deres lønn bli stor, og dere skal være Den Høyestes barn"

(Lukas 6:35)


Kast på Herren din bekymring

Tale av Jon Erling Henriksen 15. august 2021

Menighetsweekend på Lunden 

Fredag 10.september - søndag 12.september blir det et høydepunkt i menigheten. Vi drar da til leirstedet Lunden i Sokndal på menighetsweekend. Pastor Jon Erling Henriksen underviser for oss hele helgen. Lunden er i naturskjønne omgivelser. Det blir kjekke aktiviteter for alle aldre.


Program:

Fredag: Kveldsmat, sang, vitnesbyrd, andakt


Lørdag:

- Flaggheis med gymnastikk.

- Frokost.

- Bibeltime med barneprogram.

- Lunsj.

- Sporlek, aktiviteter, bading

- Kaffe.

- Middag og grilling.

- Leirkveld


Søndag:

Flaggheis med gymnastikk

- Frokost

- Gudstjeneste med søndagsskole

- Middag

- Rydding og hjemreise


Pris: 1500,- pr familie eller 550 pr enkeltperson. Prisen inkluderer mat og utvask.


Påmelding:

Sms til Elisebeth Smit 41234085/Kristian Bregård 97810160

E-post: post@zionbryne.no


Les mer om Lunden her

Dag Bregård overtar koordineringen av barnearbeidet

Winnie Wani Bregård har jobbet som barne- og familieleder siden 1.juli 2020. Winnie har i denne tiden innført undervisningsopplegget Helt Konge og opprettholdt drift av søndagskolen i en vanskelig tid med skiftende koronarestriksjoner. Hun slutter nå i denne stillingen for å bli student. Hennes svigerfar, Dag Bregård, vil koordinere barnearbeidet høsten 2021 som et ulønnet verv. Han har erfaring som mangeårig kongomisjonær, eldstebror og søndagskolelærer. Hans målsetning er å involvere flere i menigheten i barnearbeidet.

Vi takker Winnie for vel utført vakt og ønsker Dag velkommen i barnearbeidet. Det blir en spennende høst på Zion!

Fra venstre: Hanne, Dag og Winnie Bregård

TENTRO-AVSLUTNING

Vi er så heldige at vi har hatt en TENTRO-klasse med sju ungdommer i 2020/2021. TENTRO er pinsebevegelsens konfirmantundervisning. Overhøringen (avslutningsfesten) skulle vært avholdt i mai, men ble utsatt på grunn av koronarestriksjoner. Vi gleder oss nå til å gjennomføre denne søndag 19.september kl 1100. Vel møtt til fest! 


Du kan lese mer om TENTRO her

Månedsnytt fra pastor Henriksen

Ekstern gjeld på nybygget er nedbetalt

Under årsmøtet 2.mars 2021 kunne vår kasserer informere om at ekstern gjeld på Zions nybygg er nedbetalt. Dette er helt utrolig da byggingen kun startet for halvannet år siden. Gjelden er da betalt mer enn 8 år før opprinnelig finansieringsplan! Dette skyldes rause gaver fra menighetsmedlemmer og Frelsesarmeen.  Sparebankstiftelsen og Time Kommune har også bidratt med tilskudd. Det gjenstår nå kun et rentefritt lån på 500 000,- fra egen menighetskasse. Prosjektet kostet totalt ca 2,2 millioner. 


Arne Ove Teigen og Geir Undheim var prosjektledere.

BYGGEKONTO: 9812.03.70359

Jorunn og Svein Bakke hedret for 24 års tjeneste

Pastor Jon Erling Henriksen takker Jorunn og Svein Bakke for 24 års strålende tjeneste

Elisebet og Johan Smit

På årsmøtet 2.mars 2021 ble kassererne Jorunn og Svein Bakke hedret for en trofast og strålende tjeneste som kasserere i menigheten gjennom 24 år. Jobben de har gjort er årsaken til menighetens ryddige økonomi og administrasjon. Det er vanskelig å beskrive hvor viktig tjenesten de har gjort har vært for menigheten.


Johan Smit har nå overtatt ansvaret som leder for Administrasjons- og økonomirådet. Han har bakgrunn som befal i den nederlandske marine og er gift med Elisebeth Smit

Zions misjonsarbeid til nytt land

Mangeårig misjonær Jon Anders Bregård kommer med spennende nyheter i siste Kongo-nytt. For noen år siden ble det startet arbeid i Den sentralafrikanske republikk, og det er nettopp gjennomført kirkeinnvielse av et flott kirkebygg i hovedstaden Bangui. Selv om arbeidet er nytt har man likevel klart å få fram en ny utsending som er sendt til nabolandet Tsjad. Islam er den dominerende religionen (ca 60%), men det er ca 20% katolikker i landet og en god del animister (tradisjonell åndetro).

Les mer om dette i Kongo-nytt

Gordon Tobiassen kommer i november

Gordon Tobiassen skulle kommet til oss i midten av januar. Besøket er utsatt til 19.-21.november pga koronarestriksjoner. Han er en av landets fremste forkynnere innenfor Israel og profetordet. Gordon er meget dyktig på å sette den tidsaktuelle situasjonen inn i Bibelens profetiske klokke. Hans undervisning gir en ny forståelse og mening med det mange oppfatter som en kaotisk verdenssituasjon. 


Vi ser fram til et høydepunkt i høst!

Misjonsnytt

Det foregår mye spennende på misjonsmarken. Her er noen korte nyheter fra noen av misjonsfeltene våre:


Sør-Sudan: Uteksaminert 5 bibelskoleelever og startet nytt kull med 11 elever. Blåst nytt liv i menigheten i Yei som har vært stengt pga krig. Startet næringsprosjekt for vanskeligstilte kvinner og drifter barneskole i flyktningeleiren Bidi Bidi. Se mer her: Sør-Sudan


Kongo: Også midt i Afrika har Korona-tiltakene satt inn. Les et nytt, interessant nyhetsbrev fra Jon Anders Bregård her: Kongonytt


Den sentralafrikanske republikk: Byggingen av det, nye flotte kirkebygget i hovedstaden Bangui går svært godt. Nå lages det benker til kirkesalen. 


Israel: Bestyrerparet Lindhjem har fullført sin treårsperiode og har reist hjem igjen til Norge. Det kommer nytt bestyrerpar til høsten. På grunn av Korona-situasjonen måtte 10 volontører hentes hjem igjen til Norge før tiden. 


Brooke og Einar Kro i Canada: Einar jobber videre med undervisningsopplegg for forskjellige bøker i Bibelen. Den siste var Esekiel. Han har også ferdigstilt opplegg for 1. -4. Mosebok for selvstudium og husgrupper. Brooke er 8 mnd på vei. De gleder seg til å få en sønn!


Informasjon om alle misjonsprosjektene vi støtter finner du her: MISJON


Evangelist Samuel er nettopp uteksaminert fra bibelskolen. Han dro rett til Yei, Sør-Sudan blåste nytt liv i den stengte menigheten der og har fått de kristne til å jobbe dugnad med å lage murstein til nytt kirkebygg

Bestyrerparet Lindhjem har fullført sin treårsperiode i Israel og kommet hjem til Norge. Til høsten kommer nytt bestyrerpar til Jerusalem.

Brooke og Einar Kro jobber ufortrødent videre med opplegg for bibelstudium. En sønn er også rett rundt hjørnet...

E-post:

Pastor: post@zionbryne.no

Økonomi og administrasjon: kontoret@zionbryne.no


Tlf:

Pastor 41293327 Barne-/Familieleder 46836888 

Konto: 3325.25.02381

Besøksadresse:

Meierigata 24, 4340 Bryne

Postadresse:

PB 118, 4349 Bryne

Organisasjonsnummer:

971344016