Om oss

Om Zion Bryne

 Pinsemenigheten Zion Bryne ble stiftet i 1936 og har 165 medlemmer. Jon Erling Henriksen er ansatt som pastor i 75% stilling. Eldsterådet har menighetens åndelige og undervisningsmessige ansvar og fullmakter. Menighetens administrative og praktiske ledelse foretas av et lederråd bestående av ledere for menighetens forskjellige råd (se organisasjonskart under. Menighetsmøte er det øverste beslutningsorganet. Alle medlemmer har møte- og stemmerett på dette.

Menigheten er en del av Pinsebevegelsen og vi slutter oss til dens vedtatte trosgrunnlag. Se her: pinsebevegelsen.no

Kontakt

Besøksadresse:  

Meierigata 24, 4340 Bryne

Besøksadresse:

PB 118, 4349 Bryne

Tlf.:          

41 29 33 27

Epost:    

post@zionbryne.no

Gi til menigheten

Menighetskassen:   3325.25.02381

Misjonskassen:        3325.10.39912

Byggekassen:           9812.03.70359

Menighet:      #95917

Misjon:            #110388


Gaver mellom 500 og 50 000 kr årlig gir skattefradrag på 22%.

E-post:

Pastor: post@zionbryne.no

Økonomi og administrasjon: kontoret@zionbryne.no


Tlf:

Pastor 41293327 Barne-/Familieleder 46836888 

Konto: 3325.25.02381

Besøksadresse:

Meierigata 24, 4340 Bryne

Postadresse:

PB 118, 4349 Bryne

Organisasjonsnummer:

971344016