Misjon

Internasjonalt misjonsarbeid har helt siden oppstarten av Zion Bryne vært en naturlig del av menighetens arbeid, og i flere perioder har vi sendt misjonærer ut på misjonsmarken. Tusenvis av mennesker blir berørt av utdanningsprosjekter, menighetsplanting, kirkebygging, evangelisering, hjelpearbeid, osv.Vi støtter i dag prosjekter på følgende misjonsfelter:

Misjonsnytt

Det foregår mye spennende på misjonsmarken. Her er noen korte nyheter fra noen av misjonsfeltene våre:


Sør-Sudan: Uteksaminert 5 bibelskoleelever og startet nytt kull med 11 elever. Blåst nytt liv i menigheten i Yei som har vært stengt pga krig. Startet næringsprosjekt for vanskeligstilte kvinner og drifter barneskole i flyktningeleiren Bidi Bidi. Se mer her: Sør-Sudan

Dugnad for å lage murstein til kirken i Yei

Kongo: Også midt i Afrika har Korona-tiltakene satt inn. Les et nytt, interessant nyhetsbrev fra Jon Anders Bregård her: Kongonytt


Den sentralafrikanske republikk: Byggingen av det, nye flotte kirkebygget i hovedstaden Bangui går svært godt. Nå lages det benker til kirkesalen. 


Israel: Bestyrerparet Lindhjem har fullført sin treårsperiode og har reist hjem igjen til Norge. Det kommer nytt bestyrerpar til høsten. På grunn av Korona-situasjonen måtte 10 volontører hentes hjem igjen til Norge før tiden. 

Brooke og Einar Kro i Canada: Einar jobber videre med undervisningsopplegg for forskjellige bøker i Bibelen. Den siste var Esekiel. Han har også ferdigstilt opplegg for 1. -4. Mosebok for selvstudium og husgrupper. Brooke er 8 mnd på vei. De gleder seg til å få en sønn!

Informasjon om alle misjonsprosjektene vi støtter finner du ved å trykke på landene til venstre

E-post:

Pastor: post@zionbryne.no

Økonomi og administrasjon: kontoret@zionbryne.no


Tlf:

Pastor 41293327 Barne-/Familieleder 46836888 

Konto: 3325.25.02381

Besøksadresse:

Meierigata 24, 4340 Bryne

Postadresse:

PB 118, 4349 Bryne

Organisasjonsnummer:

971344016