Einar Kro - Ungdom i Oppdrag Canada

Brooke og Einar Kro -

Ungdom i Oppdrag Canada

Einar Kro under en misjonsreise til Sør-Sudan for å undervise ledere om bibelsk lederskap

Ungdom i oppdrag (Youth With a Mission):

- Evangelisk og tverrkirkelig misjonsorganisasjon

- Motto: "Å kjenne Gud, og gjøre Ham kjent"

- Arbeid i over 180 land

- Mer enn 15 000 fulltids-arbeidere på frivillig basis

- Utdanner mer enn 25 000 korttidsmisjonærer årlig

Zion, Bryne støtter bibellæreren Einar Kro. Han er oppvokst i menigheten, men jobber nå ved en av Ungdom i oppdrags skoler i Canada. Han har undervist og ledet elever på praksis og team i mange land. I 2017 giftet Einar seg med amerikanske Brooke Moriah Kro. De har sønnen Judah Matthew sammen. 

 

Einar ser det som en viktig oppgave å utruste kristne til å få et forhold til hele Bibelen og alle dens bøker. For tiden jobber Brooke og Einar med et internett-basert arbeid kalt "Study in Context - SIC" (studer i kontekst). Denne er startet fordi EInar har sett et behov for at kristne får evangeliske og konservative ressurser til å studere Bibelen. Dette vil bli gjort ved å:

- Undervise alle bøker i Bibelen

- Undervisning om bakgrunnsinformasjon for hver enkelt bok i Bibelen

- Emneundervisning

- Ha en side for spørsmål og svar

- Undervisning om hvordan man kan studere i kontekst

 

Kontaktinfo: studyincontext@gmail.com

E-post:

Pastor: post@zionbryne.no

Økonomi og administrasjon: kontoret@zionbryne.no


Tlf:

Pastor 41293327 Barne-/Familieleder 46836888 

Konto: 3325.25.02381

Besøksadresse:

Meierigata 24, 4340 Bryne

Postadresse:

PB 118, 4349 Bryne

Organisasjonsnummer:

971344016