Bible-School

Zion Bible School i Juba

Arbeidet i Sør-Sudan er inne i en fase hvor det er avgjørende å lykkes med god bibel- og ledertrening. Det er få evangeliske bibelskoler i landet. Vi er derfor veldig glad, og stolte over, at vi har klart å få til en toårig bibelskole i hovedstaden Juba. Fem flotte evangelister er allerede uteksaminert, og i kullet for 2020 har vi elleve elever. Vi satser i år på å bygge et bibelskolebygg slik at vi kan ta inn langt flere elever. Målet er å skape pastorer som kan gå ut til de mindre evangeliserte områdene av landet. Organisasjonen Joshua Project oppgir at 7 av 77 stammer i Sør-Sudan fremdeles ikke er nådd med evangeliet. På lang sikt håper vi også at noen av elevene våre kan gå videre til det muslimske Sudan hvor 130 av 162 stammer er definert som unådde

Bibelskoleundervisningen foregår i vårt flotte kirkebygg til menigheten Zion, Juba som er bygget med midler fra norske givere

Over: Vi har elleve flotte bibelskoleelever med to lærere

 

Under: Skissen for grunnmur til planlagt bibelskolebygg

E-post:

Pastor: post@zionbryne.no

Økonomi og administrasjon: kontoret@zionbryne.no


Tlf:

Pastor 41293327 Barne-/Familieleder 46836888 

Konto: 3325.25.02381

Besøksadresse:

Meierigata 24, 4340 Bryne

Postadresse:

PB 118, 4349 Bryne

Organisasjonsnummer:

971344016