Menigheter Sør-Sudan

Menigheter i CELPA Sør-Sudan

I 2012 reiste 8 kongolesiske evangelister fra CELPA, og en norsk misjonær, til Sør-Sudan for å starte menigheter. I dag har vi menigheter i hovedstaden Juba, Yei og Nyolo. I tillegg driver CELPA South Sudan to menigheter i flyktningeleiren Bidi Bidi i Uganda. Borgerkrigen landet gjennomgår har skapt store utfordringer. Menigheter vi hadde i Yambio og Kaya har måttet stenge da mange av våre kristne der enten har blitt drept eller flyktet. Likevel er det fantastisk å oppleve hvilket pågangsmot våre ledere har. Evangelist Samuel reiste rett fra å ha blitt uteksaminert på bibelskolen vår i Juba til Yei hvor han har blåst nytt liv i en nedlagt menighet. Han har skapt entusiasme og fått de kristne med på dugnad for å lage murstein som skal bygge nytt kirkebygg. Søndagskolearbeidet er meget sterkt og vitner om en spennende framtid for misjonsarbeidet her.  


Innen et par år håper vi på å starte menigheter blant noen av de syv unådde stammene i landet. Sør-Sudan er også porten til det muslimske Nord-Afrika og vil forhåpentligvis også gi oss muligheten til å gå videre dit. 

Hovedmenigheten vår ligger i dette flotte kirkebygget i Zion, Juba som er bygget med midler fra norske givere

Den kongolesiske pastor Anyasi foretar dåp for menigheten i flyktningeleiren Bidi Bidi

De kristne i Yei på dugnad for å bygge murstein til nytt kirkebygg

En av våre menigheter i verdens nest største flyktningeleir, Bidi Bidi i Ugandan

E-post:

Pastor: post@zionbryne.no

Økonomi og administrasjon: kontoret@zionbryne.no


Tlf:

Pastor 41293327 Barne-/Familieleder 46836888 

Konto: 3325.25.02381

Besøksadresse:

Meierigata 24, 4340 Bryne

Postadresse:

PB 118, 4349 Bryne

Organisasjonsnummer:

971344016