Dåp

Undervisning om dåp

Troende dåp Dag Bregård, 9.desember 2018

Den store pinsefesten og dåp Dag Bregård, mai 2018

Kort dåpsundervisning Jon Erling Henriksen, august 2017

E-post:

Pastor: post@zionbryne.no

Økonomi og administrasjon: kontoret@zionbryne.no


Tlf:

Pastor 41293327 Barne-/Familieleder 46836888 

Konto: 3325.25.02381

Besøksadresse:

Meierigata 24, 4340 Bryne

Postadresse:

PB 118, 4349 Bryne

Organisasjonsnummer:

971344016