Den Hellige Ånd

Undervisning om Den Hellige Ånd

Åndsdåp og åndelige nådegaver Jon Erling Henriksen 26.01. 2020

Åndsdåp og tungetale Jon Erling Henriksen 24.februar 2019

E-post:

Pastor: post@zionbryne.no

Økonomi og administrasjon: kontoret@zionbryne.no


Tlf:

Pastor 41293327 Barne-/Familieleder 46836888 

Konto: 3325.25.02381

Besøksadresse:

Meierigata 24, 4340 Bryne

Postadresse:

PB 118, 4349 Bryne

Organisasjonsnummer:

971344016