Israel

Undervisning om Israel

Har Israel fremdeles rett til å eksistere? Jon Erling Henriksen 14. mai 2020

Israels fulle rett til landet Jon Erling Henriksen, juli 2018

E-post:

Pastor: post@zionbryne.no

Økonomi og administrasjon: kontoret@zionbryne.no


Tlf:

Pastor 41293327 Barne-/Familieleder 46836888 

Konto: 3325.25.02381

Besøksadresse:

Meierigata 24, 4340 Bryne

Postadresse:

PB 118, 4349 Bryne

Organisasjonsnummer:

971344016