Kristenliv

Undervisning om kristenliv

Lyd Gud fra morgenen av Jon Anders Bregård 11.10. 2020

Å gjøre ting på Gud sin måte Jon Erling Henriksen 16.08. 2020

Bak lukkede dører Jon Erling Henriksen 29.03. 2020

Den troendes strid og våpen Jon Erling Henriksen 26.03. 2020

Kalt til fellesskap Jon Erling Henriksen 22.03. 2020

Et kristenliv i utvikling Jon Erling Henriksen 17.11. 2019

Kjødets gjerninger, åndens frukt Roy Sveinungsen 13.10. 2019

Ny oppdatering tilgjengelig Hege Myrstad 18.08. 2019

Omveien Jon Erling Henriksen 31.mars 2019

Du er skyldfri Jon Erling Henriksen 24.mars 2019

Livets ulike opplevelser Jon Erling Henriksen 24.11. 2019

E-post:

Pastor: post@zionbryne.no

Økonomi og administrasjon: kontoret@zionbryne.no


Tlf:

Pastor 41293327 Barne-/Familieleder 46836888 

Konto: 3325.25.02381

Besøksadresse:

Meierigata 24, 4340 Bryne

Postadresse:

PB 118, 4349 Bryne

Organisasjonsnummer:

971344016Ny oppdatering tilgjengelig Hege Myrstad, 18.08. 2019