Kvinneprosjekt

Næringsprosjekt for vanskeligstilte kvinner

Sør-Sudan er i en svært vanskelig humanitær situasjon. Borgerkrigen har ført til hungersnød og en ekstrem fattigdom. Halve befolkningen er avhengig av nødhjelp for å overleve. Kvinnene bærer tunge byrder i et samfunn hvor de har mye av ansvaret for å ivareta familien. I samarbeid med Sisterhood i Frøyland/Orstad og flaskepanten fra ansatte i Agder & Rogaland Heimevernsdistrikt (HV-08) er vi derfor veldig glad for et nytt prosjekt hvor vi hjelper vanskeligstilte kvinner med hjelp for å starte næringsvirksomhet. Slik får de hjelp til å brødfø familien samtidig som det er stort for mange av dem å oppleve at de kan lykkes med å tjene sine egne penger og bli selvstendige. Dette har vi startet med høsten 2019:

Kasse for mikrofinans i Juba, Sør-Sudan:

- Gi mikrolån til vanskeligstilte kvinner for oppstart av egen næringsvirksomhet

Syverksted i kirkebygget i Juba, Sør-Sudan:

- Kjøpe inn symaskiner

- Tøystoff til oppstart

- Selvdrevent prosjekt etter oppstart

Lillian Kiden er flyktning. Hun fikk hjelp til å kjøpe en symaskin og startet sitt eget syverksted som hjelper henne til å brødfø sin bestemor og tre barn

Lederne i kvinnekomiteens oppstartsmøte 20.oktober 2019

28 kvinner går på kurs hver dag for å lære å lage klær

Symaskiner ble kjøpt inn 21.november 2019

I dette kirkebygget er skredderverkstedet. Her kan vanskeligstilte kvinner komme og sy egne klær som de kan selge på markedet.

Fra frivillige i kvinnekomiteens oppstartsmøte 20.oktober 2019

E-post:

Pastor: post@zionbryne.no

Økonomi og administrasjon: kontoret@zionbryne.no


Tlf:

Pastor 41293327 Barne-/Familieleder 46836888 

Konto: 3325.25.02381

Besøksadresse:

Meierigata 24, 4340 Bryne

Postadresse:

PB 118, 4349 Bryne

Organisasjonsnummer:

971344016