Påske

Undervisning om påske

Jesu oppstandelse Dag Bregård 16. april 2020

Lys i mørket Marit Myrstad 12. april 2020

Jesus gjenoppretter Jon Erling Henriksen 28. april 2019

Oppstandelseskraften  Thorstein Grotbæk 21. april 2019

Korsets kraft - Langfredag  Thorstein Grotbæk 19. april 2019

Da timen kom-Skjærtorsdag Thorstein Grotbæk 18. april 2019

E-post:

Pastor: post@zionbryne.no

Økonomi og administrasjon: kontoret@zionbryne.no


Tlf:

Pastor 41293327 Barne-/Familieleder 46836888 

Konto: 3325.25.02381

Besøksadresse:

Meierigata 24, 4340 Bryne

Postadresse:

PB 118, 4349 Bryne

Organisasjonsnummer:

971344016