Tro

Undervisning om tro

For Gud er alt mulig Jon Erling Henriksen 15.12. 2019

Intellektet i veien for Gud Svein Tungland 22.09. 2019

Tro i praksis - Profeten Habakkuk

Dag Bregård 30.desember 2018

Tvilens seierherre Jon Erling Henriksen juni 2018

E-post:

Pastor: post@zionbryne.no

Økonomi og administrasjon: kontoret@zionbryne.no


Tlf:

Pastor 41293327 Barne-/Familieleder 46836888 

Konto: 3325.25.02381

Besøksadresse:

Meierigata 24, 4340 Bryne

Postadresse:

PB 118, 4349 Bryne

Organisasjonsnummer:

971344016